Mới cập nhật
Văn mẫu lớp 12

Phân Tích Chi Tiết Mị Trong Đêm Cởi Trói Cho A Phủ Phân Tích Chi Tiết Mị Trong Đêm Cởi Trói Cho A Phủ
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy phân tích chi tiết Trong đêm cởi trói dây cứu A Phủ trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài Đề bài: Phân Tích Chi Tiết Phân Tích Chi Tiết Mị Trong Đêm Cởi Trói Cho A Phủ Bài Làm Tô Hoài như một từ điển sống, một pho sách sống. Ông có vốn hiểu biế[...]
Tóm Tắt Tác Phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Của Nguyễn Minh Châu Tóm Tắt Tác Phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Của Nguyễn Minh Châu
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy tóm tắt tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu – (Bài làm văn của em Nguyễn Thị Thanh Thu lớp 12 trường THPT Nguyễn Khuyến Đề bài: Tóm Tắt Tác Phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Của Nguyễn Minh Châu Bài Làm Chiếc thuyền ngoài xa là tác phẩm truyện ngắn của nhà vă[...]
Cảm Nhận Về Cái Tôi Của Người Lái Đò Sông Đà Tác Giả Nguyễn Tuân Cảm Nhận Về Cái Tôi Của Người Lái Đò Sông Đà Tác Giả Nguyễn Tuân
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy nêu  cảm nhận về “cái tôi” của Nguyễn Tuân trong bài Người lái đò sông Đà – (Bài làm văn của Nguyễn Thị Mỹ Linh Lớp 11B1 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh) Đề bài: Cảm Nhận Về Cái Tôi Của Người Lái Đò Sông Đà Tác Giả Nguyễn Tuân Bài Làm Niềm vui của nhà vă[...]
Cảm nhận Về Nỗi Nhớ Trong Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh Cảm nhận Về Nỗi Nhớ Trong Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy nêu cảm nhận về nỗi nhớ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh – (Bài làm văn của học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An) Đề Bài: Cảm Nhận Về Nỗi Nhớ Trong Bài Thơ Sóng Của Xuân Quỳnh Bài Làm Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ[...]
Vẻ Đẹp Trữ Tình Của Sông Đà Trong Người Lái Đò Sông Đà | Nguyễn Tuân Vẻ Đẹp Trữ Tình Của Sông Đà Trong Người Lái Đò Sông Đà | Nguyễn Tuân
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy nêu cảm nhận vẻ đẹp trữ tình của sông Đà trong bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân – (Bài làm văn của Nguyễn Thị Lợi lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Du) Đềbài : Cảm nhận Vẻ Đẹp Trữ Tình Của Sông Đà Trong Người Lái Đò Sông Đà của tác giả Nguyễn Tuân Bài Làm[...]
Phân Tích Vẻ Đẹp Của Sông Hương Qua Góc Nhìn Địa Lý | Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Phân Tích Vẻ Đẹp Của Sông Hương Qua Góc Nhìn Địa Lý | Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy phân Phân tích Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn địa lý – dòng sông “thuộc về một thành phố duy nhất” trong bài “Ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đề bài: Phân Tích Vẻ Đẹp Của Sông Hương Qua Góc Nhìn Địa Lý – dòng sông “thuộc về một thành phố duy nhất”[...]
Phân Tích Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Của Lưu Quang Vũ Phân Tích Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Của Lưu Quang Vũ
(Văn mẫu lớp 12) – Anh Chị hay phân tích bài “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của tác giả Lưu Quang Vũ (Bài làm văn của học sinh Nguyễn Thị Lợi trường THPT Nguyễn Du) Đề bài: Phân Tích Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Của Lưu Quang Vũ Bài Làm Lưu Quang Vũ là một tài năng đa dạng nhưng kị[...]

Loading…