Mới cập nhật
Văn mẫu lớp 12

Phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu Phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu
(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành (Bài văn phân tích của bạn Đỗ Minh Thảo lớp 12A8 trường THPT Đồng Xoài). BÀI LÀM Nền văn học hiện đại sau Cách mạng tháng Tám có tính chất đại chúng và khuynh hướng sử thi, do đó hầu hết c[...]
Quan điểm nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu Quan điểm nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu
[Văn mẫu lớp 12] Cảm nhận của anh chị về sự biến đổi trong nhận thức của chánh án Đẩu và nghệ sĩ Phùng về người đàn bà hàng chài để làm rõ quan điểm nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Đề bài: Cảm nhận của anh chị về sự biến đổi trong nhận thức của chánh án Đ[...]
Trong thiên truyện “Những đứa con trong gia đình” của nhà văn Nguyễn Thi có một dòng sông truyền thống gia đình liên tục chảy. Anh chị hãy làm sáng tỏ vẻ đẹp của dòng sông truyền thông ấy qua các nhân vật chính trong tác phẩm Trong thiên truyện “Những đứa con trong gia đình” của nhà văn Nguyễn Thi có một dòng sông truyền thống gia đình liên tục chảy. Anh chị hãy làm sáng tỏ vẻ đẹp của dòng sông truyền thông ấy qua các nhân vật chính trong tác phẩm
(Văn mẫu lớp 12) – Trong thiên truyện “Những đứa con trong gia đình” của nhà văn Nguyễn Thi có một dòng sông truyền thống gia đình liên tục chảy. Anh chị hãy làm sáng tỏ vẻ đẹp của dòng sông truyền thông ấy qua các nhân vật chính trong tác phẩm Đề bài: Trong thiên truyện “Những đứa con trong g[...]
Anh chị hãy nêu cảm nhận về hình tượng Rừng xà nu Anh chị hãy nêu cảm nhận về hình tượng Rừng xà nu
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy nêu cảm nhận về hình tượng Rừng xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Đề bài: Cảm Nhận Hình Tượng Rừng Xà Nu Trong Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Bài Làm Nguyễn Trung Thành là nhà văn đã từng gắn bó với hai cuộc kháng chiến chống Phá[...]
Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy nêu cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Đề bài: Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành là nhà văn rất có duyên với vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên . H[...]
Nêu cảm nhận về hình tượng người đàn bà làng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Nêu cảm nhận về hình tượng người đàn bà làng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy nêu cảm nhận về hình tượng người đàn bà làng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Đề bài: Nêu cảm nhận về hình tượng người đàn bà làng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Bài làm Nguyễn Minh Châu là một nhà văn q[...]
Phân tích điểm giống và khác nhau của hai nhân vật Việt Và Chiến trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn  Nguyễn Thi
(Văn mẫu lớp 12): Anh chị hãy phân tích Điểm giống và khác nhau của hai nhân vật Việt Và Chiến trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn  Nguyễn Thi Đề bài: Phân tích Điểm giống và khác nhau của hai nhân vật Việt Và Chiến trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của nhà văn  N[...]
Cảm nhận vẻ đẹp đoạn thơ sau: “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy….Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa” (Trích Tây Tiến – Quang Dũng) từ đó liên hệ với đoạn thơ “Gió theo lối gió mây đường mây….Có chở trăng về kịp tối nay?” (Trích Đây Thôn Vĩ Dạ).  Để nhận xét về cái nhìn thiên nhiên của mỗi nhà thơ Cảm nhận vẻ đẹp đoạn thơ sau: “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy….Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa” (Trích Tây Tiến – Quang Dũng) từ đó liên hệ với đoạn thơ “Gió theo lối gió mây đường mây….Có chở trăng về kịp tối nay?” (Trích Đây Thôn Vĩ Dạ).  Để nhận xét về cái nhìn thiên nhiên của mỗi nhà thơ
[Văn mẫu lớp 12] – Anh chị hãy nêu cảm nhận vẻ đẹp đoạn thơ sau: “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy….Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa” (Trích Tây Tiến – Quang Dũng) từ đó liên hệ với đoạn thơ “Gió theo lối gió mây đường mây….Có chở trăng về kịp tối nay?” (Trích Đây Thôn Vĩ Dạ).  Để nhận xét về cái nhìn[...]
Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm mùa đông cởi trói cho A Phủ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài) và từ đó liên hệ đến  chi tiết Thị Nở nấu bát cháo hành cho Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm mùa đông cởi trói cho A Phủ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài) và từ đó liên hệ đến chi tiết Thị Nở nấu bát cháo hành cho Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao
[Văn mẫu lớp 12] – Anh chị hãy phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm mùa đông cởi trói cho A Phủ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài) Từ đó hãy liên hệ đến chi tiết Thị Nở nấu bát cháo hành cho Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao để thấy rằng “Tình thương là[...]
Cảm nhận về vẻ đẹp con sông Hương qua bài “Ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Cảm nhận về vẻ đẹp con sông Hương qua bài “Ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường
[Văn mẫu lớp 12] – Anh chị hãy nêu cảm nhận về vẻ đẹp con sông Hương qua bài “Ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp con sông Hương qua bài “Ai đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bài làm Nhà thơ Huy Tập đã từng viết: Nếu như chẳng có dòng Hươ[...]

Loading…