Mới cập nhật
Văn mẫu lớp 10

Hãy tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành của tác giả La Quán Trung. Hãy tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành của tác giả La Quán Trung.
[Văn mẫu lớp 10] – Anh chị hãy tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành của tác giả La Quán Trung. Đề bài: Hãy tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành của tác giả La Quán Trung. Bài làm: “Hồi trống Cổ Thành” được nằm trong hồi thứ 28 của truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, đoạn trích kể về sự hiểu [...]
Phân Tích Bài Thơ Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ Phân Tích Bài Thơ Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ
(Văn mẫu lớp 10) – Anh chị hãy Phân tích bài thơ “Cảm xúc mùa thu” của Đỗ Phủ Đề bài: Phân Tích Bài Thơ Cảm Xúc Mùa Thu Lớp 10 Của Đỗ Phủ Bài Làm Đỗ Phủ xuất thân với một gia đình có truyền thống nho học lâu đời. Những sáng tác của ông để lại nhiều dấu ấn cho người đọc với nội dung phong phú, sâu s[...]

Loading…