Mới cập nhật
Soạn văn lớp 9

Soạn bài thơ Nói với con của nhà văn Y Phương Soạn bài thơ Nói với con của nhà văn Y Phương
[Văn mẫu lớp 9] – Anh chị soạn bài thơ Nói với con của nhà văn Y Phương Đề bài: Soạn bài thơ Nói với con của nhà văn Y Phương Bài làm: I – Tìm hiểu về tác giả Loading... – Tác giả Y Phương có tên khai sinh là Hữu Vĩnh Sước, ông sinh năm 1[...]
Soạn Bài Chiếc Lược Ngà Ngữ Văn 9 Của Nhà Văn Nguyễn Quang Sáng Soạn Bài Chiếc Lược Ngà Ngữ Văn 9 Của Nhà Văn Nguyễn Quang Sáng
(Soạn văn lớp 9) – Anh chị soạn bài  “Chiếc Lược Ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng– Bài làm văn của học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Đề bài: Soạn Bài Chiếc Lược Ngà Ngữ Văn 9 Của Nhà Văn Nguyễn Quang Sáng Bài Làm I – Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Quang Sáng (1932 – 2014), quê ông thuộc huyện [...]
Hãy Kể Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Nguyễn Đình Chiểu Hãy Kể Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Nguyễn Đình Chiểu
(Soạn bài lớp 9) – Anh chị hãy kể về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu Đề bài: Hãy Kể Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Nguyễn Đình Chiểu Bài Làm Nguyễn Đình Chiểu – Một nhà văn có vẻ đẹp từ con người đến văn chương Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822 mất năm 1888, thường được [...]

Loading…