Sat, 07 / 2018 5:03 am | hien

[Văn mẫu lớp 12] – Anh chị hãy soạn bài Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề bài: Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài làm:

  1. Tác giả

I – Vài nét về tiểu sử

Loading...

–  sinh ngày 19 -5-1890, quê ở xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

– Năm 1911, Bác ra đi tìm đường cứu nước

– Năm 1920 tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

– Trực tiếp lãnh đạo thành công CMT8 1945

– Bầu làm chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946 và giữ chức vụ cho đến khi qua đời (2-9-1969)

II – Quan điểm sáng tác

– Hồ Chí Minh coi văn học là vũ khí lợi hại phụng sự cách mạng. Nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận đó. Văn học mang tính chiến đấu (chất thép)

– Luôn chú trọng đến tính chân thật, tính dân tộc (hiện thực đi đôi với gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt)

– Khi sáng tác xuất phát từ mục đích, đối tượng quyết định nội dung và hình thức tác phẩm  (Viết cho ai? Viết để làm gì? viết cái gì? viết như thế nào?)

III – Sự nghiệp văn học

Văn chính luận: Thể hiện quan điểm chính trị , nghệ thuật lập luận chặt chẽ,…)

Truyện và Kí: Nội dung chủ yếu là tố cáo tội ác dã man, tàn bạo của thực dân phong kiến, đề cao những tấm gương yêu nước, cách mạng,…Với các tác phẩm nổi tiếng như: Pari, Vi hành…

Thơ ca: Chủ yếu phản ánh tâm hồn và nhân cách cao cả của người chiến sĩ cách mạng trong nhà lao, đồng thời các tác phẩm của Hồ Chí Minh đều toát lên phong thái ung dung, bản lĩnh của một nhà lãnh đạo cách mạng. Chúng ta có thể kể đến các tác phẩm nổi tiếng của Người như: tập Nhật kí trong tù (1942 – 1943) gồm 133 bài thơ viết nhà lao Quảng Tây Trung Quốc, 36 bài thơ viết trong thời kì chống Pháp 1967

  1. Tác phẩm

Tác phẩm chính luận thuyết phục người khác bằng lí lẽ, lập luận chặt chẽ bằng những chứng cứ mà không thể chối cãi được

I – Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

– 28-8-1945 tại căn nhà số 48 hàng ngang thì người đã soạn thảo tuyên ngôn 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội người thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Đối tượng bản tuyên ngôn đề cập

Không chỉ toàn thể quốc dân đồng bào, mà đối tượng ở đây là toàn thể nhân dân thế giới. Đặc biệt bọn đế quốc Anh, Mỹ , Pháp.

– Chủ đề: Khẳng định nền độc lập dân tộc, khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập của nhân dân Việt Nam. Đồng thồi phủ nhận mọi quyền hành của thực dân Pháp.

II – Phân tích

1) Đoạn 1:  Khẳng định vấn đề độc lập, tự do của dân tộc

– Nghệ thuật lập luận: Trích dẫn nguyên văn bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân củ của Pháp , có kèm theo giải thích, bình luận:

+ Đây là 2 bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới thể hiện tư tưởng tiến bộ của thời đại , được lịch sử ghi nhận, thừa nhận về quyền tự do dân chủ , bình đẳng của mỗi con người

+ Những tư tưởng đó là thành quả đấu tranh gian khổ, lâu dài của nhân dân Mĩ , Pháp từng làm vẻ vang cho truyền thống văn hóa, tư tưởng của dân tộc ấy

– Hiểu quả nghệ thuật lập luận

+ Trân trobgj những tư tưởng tiến bộ của các nước Pháp và Mỹ. Nhắc nhở họ là không được chà đạp lên lẽ phải, phản bội lại tiir tiên của mình

+ Bác đặt nước Việt Nam ta ngang hàng bình đẳng với các nước Pháp , Mỹ

+ Từ đó Người đã phát triển tư tưởng về quyền sống quyền tự do của mỗi con người thành quyền bình đẳng, tự do của mỗi dân tộc

2) Đoạn 2: Tố cáo tội ác của Thực dân Pháp và phủ nhận mọi quyền hành của Thực dân pháp trên đất nước ta

– Tố cáo tội ác của Thực dân Pháp khi xâm lược nước ta lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái với chiêu bài khai hóa, bảo hộ cho Việt nam

-> Bản tuyên ngôn độc lập đã lật tẩu bản chất giả dối của chúng bằng ngôn ngữ chính xác , lập luận khúc chiết, chặt chẽ.

– Về chính trị:

+ Không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào: Thi hành những pháp luật dã man, lập ra ba chế độ khác nhau để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết

+ Lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, chém giết những người yêu nước của ta

+ Thi hành chính sách ngu dân

+ Dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm nòi giống ta suy nhược

– Về kinh tế

+ Bóc lột nhân dân đến xương tủy, vơ vét tài nguyên , cướp ruộng đất , đặt ra nhiề thứ thuế vô lí. Làm cho nhân dân ta trở nên bần cùng , nước ta xơ xác, tiêu điều .

+ Từ Quãng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói

Bản Tuyên ngôn độc lập đã phủ nhận mọi quyền hành của Pháp ở Việt Nam

– Trong 5 năm (1940-1945) đã 2 lần bán nước ta cho Nhật, lập căn cứ để chống lại quân đồng minh

– Sự thật Việt Nam đã trở thành thuộc địa của Nhật chứ không phải của Pháp

– Dân tộc Việt Nam đã trở thành thuộc địa của Nhật chứ không phải là của Pháp

– Dân tộc Việt Nam rất nhiên đạo cứu người Pháp thoát khỏi tay Nhật

– Thực dân Pháp hèn nhát không đủ tư cách để bảo vệ Việt Nam

-> Khẳng định nền độc lập của nước ta hôm nay do tahnfh quả cách mạng cảu nhân dân đánh đổ xiềng xích của thực dân gần 100 năm, đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ

3) Đoạn 3: Lời tuyên bố thoát li khỏi Pháp và khẳng định quyền tự do của dân tộc

– Tuyên bố thoát li khỏi Pháp:

+ Xóa bỏ những hiệp ước mà Pháp đã kí ở Việt Nam

+ Xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất Việt Nam

– Tuyên bố nền độc lập của dân tộc: “Các nước dồng minh…thành một nước tự do độc lập”

– Khẳng định quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng: “Quyết đem tất cả tinh thần…tự do, độc lập ấy”

>>> Xem thêm:

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3 (60%) 1 vote
Spread the love
Loading...
Bài viết cùng chuyên mục