Wed, 07 / 2018 2:29 am | hien

[Văn mẫu lớp 10] – Anh chị hãy tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành của tác giả La Quán Trung.

Đề bài: Hãy tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành của tác giả La Quán Trung.

Bài làm:

“Hồi trống Cổ Thành” được nằm trong hồi thứ 28 của truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, đoạn trích kể về sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Công. “Hồi trống Cổ Thành” vừa gợi cho chúng ta không khí hào hùng, tưng bừng giòn giã trong trận chiến vừa là tiếng trống của sự hồi ngộ tình nghĩa, lòng trung thực, khí phách anh hùng. Và thông qua câu chuyện này, tác giả La Quán Trung còn muốn ca ngợi phẩm chất cương trực, trung thành, trọng nghĩa khí của Trương Phi – một hảo hán trong xã hội xưa. Đồng thời, muốn thể hiện khát vọng sống trong hòa bình, thống nhất nước nhà bằng tư tưởng “ủng hộ Lưu Bị phản lại Tào Tháo”.

Loading...

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành kể lại chuyện Quan Công sau khi biết tin anh của mình là Lưu Bị đang ở Hà Bắc, Viên Thiệu liền tìm cách đưa hai chị (là vợ của Lưu Bị) đi tìm anh. Trước khi đi, Quan Công đến từ biệt Tào Tháo, nhưng Tháo  tránh mặt không tiếp và cũng không cấp giấy qua ải vì muốn giữ Quan Vũ lại để dùng. Tuy Tháo không cho quân tướng đuổi bắt Quan Công nhưng Quan Công buộc phải mở đường máu thì mới có thể qua được ải.

Khi Quan Công kéo đến Cổ Thành thì mừng rỡ vì Trương Phi cũng ở đó liền sai Tôn Càn vào thành báo anh để ra đón hai chị. Trương Phi lúc ấy đang vô cùng tức giận, sau khi nghe tin báo một mình một ngựa vác bát xà mâu lao đến chỗ Quan Công đòi giết. Tuy rất bất ngờ trước hành động đó của anh nhưng rất may tránh kịp nên Quan công không mất mạng. Dù hai vị phu nhân của mình hết lời thanh minh về sự thật nhằm giải quyết hiểu lầm, Trương Phi vẫn nhất quyết không tin vào lòng trung thành của Quan Công vì nghĩ rằng việc Quan Công ở với Tào Tháo mà Tào Tháo là giặc, là kẻ gây chiến nên Quan Công đã bội nghĩa, bội tín.

Trong lúc tình hình đang vô cùng bối rối thì ở đằng xa đột nhiên Sái Dương – tướng dưới trướng Tào lại mang quân của Tào Tháo đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận hơn và để xua tan đi mối nghi ngờ, hiểu lầm của Trương Phi, Quan Công đã nhận ngay điều kiện của anh mình đưa ra là đi lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Quan Công ngay hồi trống thứ nhất đã khiến đầu Sái Dương lăn lốc dưới đất. Lúc này Trương Phi mới thật sự tin tấm lòng trung thực của Quan Công và đã khóc, sụp xuống lạy khi nghe về những việc mà Quan Công đã trải qua.

>>> Xem thêm:

Hãy tóm tắt tác phẩm Hồi trống Cổ Thành của tác giả La Quán Trung.
Rate this post
Spread the love
Loading...
Bài viết cùng chuyên mục